ПРО НАС

Громадська організація «Молодіжна демократична асоціація «ЙОДА» (YOuth Democratic Association) — спільнота активної та свідомої молоді, яка розвиває демократію в Україні.

ВІЗІЯ

Інновативне та свідоме демократичне українське суспільство, держава і люди.

МІСІЯ

Забезпечення громадянської освіти, яка закріплює цінності та принципи ліберальної демократії та формує громадян, здатних розвивати себе, суспільство, державу та світ.

 • проводить громадянську освіту молоді у різних форматах і формує свідому та активну молодь;
 • виступає платформою для інтеграції активної молоді в громадянське суспільство;
 • змінює і розвиває політичну культуру молоді на основі ліберальної демократії.
 • працює для того, щоб українська молодь знала свої сильні й слабкі сторони, вірила у свої сили, мала знання, навички та бажання жити та творити Україну в Україні, та не робити дурниць.
 • працює для забезпечення ефективного розвитку демократичного українського суспільства та демократичної держави Україна. 
 • працює для того, щоб суспільство та держава повноцінно використовували потенціал свого розвитку через закріплення та формування сенсів та цінностей, продукування якісних змін, сприяння розвитку суспільства та громадян.

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ YODA

I

Ми віримо, що ліберальна демократія у сучасному світопорядку — найефективніша модель розвитку вільної людини, суспільства та держави.

II

Ми відповідальні за формування свідомості поколінь в теперішньому та майбутньому.

Вони проявляються в толерантності, інклюзії, рівності, гідності. Отже, до цих принципів належить повага до кожного члена/членкині організації та гідне ставлення незалежно від будь-яких чинників та ознак. Ми не дискримінуємо один/а одного/у чи будь-кого за: національною, расовою ідентичністю та/або приналежністю; сексуальною ідентичністю, статевими ознаками; політичними поглядами; інтелектуальним та професійним рівнем розвитку; релігійними поглядами; вибором людини; тощо. Всередині команди ми не допускаємо дискримінації. 

Як організація ми засуджуємо дискримінацію і поширюємо цінності толерантності, прав людини, інклюзії. Також всередині та зовні команди ми не використовуємо дискримінаціне мовлення та поширюємо культуру спілкування без вживання мови ворожнечі. Під мовою ворожнечі маємо на увазі: невикористання у лексиці, публікаціях, будь-якій можливій комунікації, формулювань, що можуть бути дискримінаційними до певних людей, меншин, спільнот (наприклад, «євреї», а не «жиди», «роми», а не «цигани», «люди з інвалідністю», а не «люди з обмеженими можливостями» тощо).

Ми відкрито даємо висловлюватися кожному члена/кині організації/обговорення та поважаємо ці висловлення. Вони повинні бути аргументованими. Основою комунікації є формат «якісної дискусії» — обговорення з пошуком відповідей, сенсів, рішень; критика, коментар, обговорення не людини, що висловилася, а того, про що вона висловилася; допускаємо до обговорення будь-які теми.

Критичне мислення є думанням усвідомленим, виваженим, незалежним, незаангажованим. Воно розвиває подальше думання в собі та назовні. В собі – мислити критично та усвідомлено в будь-якій ситуації; Назовні – провокування людей на думання.

Це про те, що потрібно ділитися знаннями та досвідом з іншими та розвивати всіх, хто тебе оточує, таким чином розвивати суспільство.

Це про усвідомленість себе: ментального та психологічного стану, емоцій, цінностей та принципів, цілей, діяння, аналіз дій та відповідальність.

Кожен і кожна з нас відповідальні за:

 • свою свободу;
 • свою свідомість;
 • свої дії та їх наслідки;
 • свої державу та суспільство;
 • майбутнє своє та майбутнє наступних поколінь;
 • світ свій та світ наступних поколінь.

Бажання творити себе, суспільство і державу. Ефективно діяти, продукувати зміни та розвиток.

ЙОДА проводить громадянську освіту і всебічно розвиває та закликає до навчання нових навичок, знань. А також поширенню цих знань. В нашому розумінні, громадянська освіта — це освіта, яка складається з декількох компонентів:

 • навчання цінностей та принципів ліберальної демократії;
 • навчання демократичних систем функціонування держави та суспільства;
 • навчання усвідомленості, ментальної та психологічної чистоти; 
 • всебічний розвиток особистості.

Розвиток держави та суспільства на основі ліберальної демократії:

 • прийняття результатів виборів;
 • підзвітність;
 • закон про права;
 • участь громадян;
 • запобіжники проти зловживань повноваженнями; 
 • наявність системи стримувань та противаг;
 • економічні свободи; 
 • рівність;
 • права людини;
 • незалежна судова система; 
 • багатопартійна система;
 • політична толерантність; 
 • періодичні, справедливі та вільні вибори;
 • верховенство права;
 • прозорість.

Основний акцент у розвитку демократичного суспільства та держави Україна потрібно робити на громадянську освіту молоді та всебічний особистий розвиток молоді. 

 

По-перше, молодь — не зіпсована історичною формацією (історія, її події, обставини, та явища як позитивні так і негативні). Молодь переймає певні позитивні та негативні риси старшого покоління. Проте, несе інновативність, молодь конструює власну історичну формацію з позитивними та негативними рисами старшого покоління або без них. Виклик полягає у тому, що молодь повинна навчитися виокремлювати потрібні, значущі фактори, аналізувати їх, опрацьовувати та нести або ж не нести в наступне покоління. 

 

По-друге, молодь — це майбутнє (теперішнє). Молодь здобуває вплив, соціальний капітал і впливає на розвиток держави та суспільства. Чим більш освіченою та амбітною буде молодь, тим швидший та ефективніший розвиток на нас чекає.
ЙОДА не підтримує та не підтримується політичними партіями, рухами, кандидатами/ками.

Стратегічні цілі ГО «ЙОДА»:

Ціль 1

Збільшення кількості громадянської свідомої та відповідальної молоді

Ціль 2

Особистий та професійний розвиток спільноти dem_fam та сприяння її інтеграції у громадянське суспільство. (Спільнота dem_fam — це спільнота студентів/ок та випускників/ць курсу «Демократія: від теорії до практики»).

Ціль 3

Організаційний розвиток ЙОДА та людей в ЙОДА: інституційно стала організація. 

Ключові проєкти:

#dem_fam

Мета цього проєкту — формувати та розвивати спільноту студентів та випускників курсу «Демократія: від теорії до практики». ГО «ЙОДА» допомагає амбітній молоді зробити перші кроки та інтегруватися у громадянське суспільство. Для цього ми розповідаємо про громадську діяльність та організацію Закладах вищої освіти України, проводимо щомісяця дискусії та обговорення у ДемКлубах, менторимо і консультуємо студентські проєктні команди, готуємо команди до конкурсу ДемБачення, розповідаємо про спільноту у подкасті #dem_fam та інше.

bo media

Онлайн медіа про сенси та ідеї, які передують суспільним змінам в україні та світі. «Бо медіа» народилося з потреби в осмисленні суспільних змін, на противагу швидкому споживанню новин насамперед серед молоді. Ми створюємо контент, який допомагає формувати власні судження та бути в контексті громадського життя. Заохочуємо об’єднуватись і дискутувати про суперечливе, складне й значиме.

КОМАНДА

Данило Ваврів

Співзасновник та Голова Правління ГО «ЙОДА», керівник «бо медіа», випускник програми «Управління неприбутковими організаціями» Інституту лідерства та управління УКУ, випускник курсу «Демократія: від теорії до практики», ведучий подкасту #dem_fam.

Анастасія Каліманська

Співзасновниця та Членкиня Правління, Заступниця Голови Правління ГО «ЙОДА», менеджерка спільноти #dem_fam, головна юристка, випускниця курсу «Демократія: від теорії до практики».

Валерія Гудзь

Співзасновниця та Членкиня Правління, керівниця фандрейзингово напряму, випускниця курсу «Демократія: від теорії до практики».

Тетяна Дерябкіна

Членкиня Правління.

Рашид Білалов

Громадський активіст, співзасновник та член ГО «ЙОДА».

Марк Мостовий

Графічний дизайнер, ілюстратор, член ГО «ЙОДА»

Вікторія Карпа

Громадська активістка, членкиня ГО «ЙОДА», авторка контенту «бо медіа», членкиня ГО «Асоціація жінок юристок України “ЮРФЕМ”», менеджерка напряму «ЮРФЕМ освіта», членкиня ГО «Освітній центр з прав людини у Львові», авторка контенту «Sebto media».

Владислав Тарахтій

Громадський активіст, співзасновник та член ГО «ЙОДА», автор цифрового контенту, військовий перекладач, член екіпажу добровільного медичного батальйону «Госпітальʼєри».

Юлія Захаревич

Співзасновниця та членкиня ГО «ЙОДА», авторка контенту «бо медіа».

Вікторія Карпа

Громадська активістка, членкиня ГО «ЙОДА», авторка контенту «бо медіа», членкиня ГО «Асоціація жінок юристок України “ЮРФЕМ”», менеджерка напряму «ЮРФЕМ освіта», членкиня ГО «Освітній центр з прав людини у Львові», авторка контенту «Sebto media».

Владислав Тарахтій

Громадський активіст, співзасновник та член ГО «ЙОДА», автор цифрового контенту, військовий перекладач, член екіпажу добровільного медичного батальйону «Госпітальʼєри».

Юлія Захаревич

Співзасновниця та членкиня ГО «ЙОДА», авторка контенту «бо медіа».

Історія створення

Ідея створення ГО «ЙОДА» виникла у червні 2019 року на зустрічі найактивніших випускників курсу «Демократія: від теорії до практики» з різних областей України. 

У серпні 2019 року за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFES Україна 11 ентузіастів/ок зібралося на стратегічну сесію у Києві. Там ми визначилися з філософією організації, цілями, напрямами роботи та ролями в команді. 

До грудня ми працювали над першими проєктами, Статутом та пакетом документів для державної реєстрації «ЙОДА», як громадської організації. 

Нарешті 8 грудня 2019 року в Києві в офісі IFES Україна ми провели Установчі збори та створили ГО «ЙОДА». Це наш день народження.

Підтримати нас

Якщо вам важливе і подобається те, що ми робимо — допоможіть копійкою! 

Значна частина діяльності ГО «ЙОДА» створюється завдяки волонтерським зусиллям членів та членкинь, які часто вкладають у розвиток ГО «ЙОДА» власні фінанси. Тому ваша насамперед фінансова підтримка буде особливо цінною для нас!

Організаційна структура та система врядування

Загальні збори

Найвищим органом є Загальні збори, до яких входять усі члени та членкині ГО «ЙОДА». Вони проводяться щороку і визначають плани організації, бюджет, відповідальних за виконання цілей, а також обирає нових Членів/кинь Правління. Більше про систему врядування у ГО «ЙОДА» читайте у Статуті ГО «ЙОДА».

Членство у ГО «ЙОДА»

Сьогодні нас 15, більшість з нас в Україні, а кілька людей закордоном. Долучитися до членів та членкинь можна добровільно заповнивши цю форму. Набуття членства та вихід з-поміж членів є добровільним. В ГО «ЙОДА» є два види членства — асоційоване та неасоційоване (без права голосу, обовʼязку сплачувати членські внески тощо). Більше про членство читайте у Статуті ГО «ЙОДА».

Правління ГО «ЙОДА»

Правління обирається Загальними зборами на 2 роки та забезпечує виконання рішень Загальних зборів, стратегії, планів та проєктів ГО «ЙОДА». До Правління наразі входить 4 особи:

Данило Ваврів

Співзасновник та Голова Правління ГО «ЙОДА», керівник «бо медіа», випускник програми «Управління неприбутковими організаціями» Інституту лідерства та управління УКУ, випускник курсу «Демократія: від теорії до практики», ведучий подкасту #dem_fam.

Анастасія Каліманська

Співзасновниця та Членкиня Правління, Заступниця Голови Правління ГО «ЙОДА», менеджерка спільноти #dem_fam, головна юристка, випускниця курсу «Демократія: від теорії до практики».

Валерія Гудзь

Співзасновниця та Членкиня Правління, керівниця фандрейзингово напряму, випускниця курсу «Демократія: від теорії до практики».

КОНТЕНТ

ТЕКСТИ

ФІЛЬМИ

СЕРІАЛИ

МУЗИКА

КНИГИ

ПОДКАСТИ

КОНТЕНТ

ТЕКСТИ

ФІЛЬМИ

СЕРІАЛИ

МУЗИКА

КНИГИ

ПОДКАСТИ